Makna Simbol Kaf Haa Yaa 'Ain Shod

TIGA SIMBOL UTAMA KUANTUM HUSADA 
LEVEL MASTER PENGHUSADA (M.Ph.) NAQS DNA

Kaf Ha Yaa 'Ain ShoodYaa SiinAlif Lam Miim
SIMBOL KHUSUS
Haa Miim ‘Ain Siin Qof
Assalamu 'alaikum Wa Rohmatullahi wa barokatuh.......

Sahabat, pada pelajaran Kuantum Husada level 2. Siswa diperkenalkan dengan tekhnik penyaluran energi dengan menggunakan simbol-simbol khusus.......

Simbol dapat diartikan sebagai lambang energi atau Cetak Biru Energi (DNA ENERGI) spesifik yang merupakan kristalisasi dari suatu fungsi/program energi. Kuantum Husada N-AQS DNA menggunakan 3 simbol utama : Alif lam miim, Ya Siin, Kaf Ha Ya 'Ain Shad.

Mengapa NAQS DNA menggunakan simbol dari Al-Quran....?
Karena saya adalah seorang muslim, yang meyakini bahwa di dalam Al-Quran terdapat penawar untuk segala penyakit, baik penyakit fisik, mental, sosial, ataupun finansial.......... Jadi untuk simbol energi saya mengambil dari Al-Quran.......

Allah s.w.t. telah berfirman :”Dan Kami turunkan dari al-Quran yang menjadi penawar (penyembuh) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman,..” – surah al-Isra’ ayat: 82

Simbol itu bisa di ibaratkan sebagai sebuah pintu atau sebuah tombol. Cukup dengan menekan tombolnya, maka kita dapat mengakses sebuah sumber energi dengan frekwensi tertentu dan yg telah diprogram untuk keperluan tertentu..... Sehingga dengan demikian, kita tdk perlu terlalu repot merancang afirmasi yg tepat.....

Al-Quran adalah kalam Allah. Dan di situ terdapat rahasia yang tidak semuanya mampu kita jabarkan....... Oleh karena itulah saya memilih menggunakan simbol dari Al-Quran, karena di situ ada KEKUATAN RAHASIA yang bersumber dari Allah swt. Dan pemilihan itu juga bukan sekedar asal pilih, tetapi sudah melalui perenungan yg cukup mendalam........

Dan kebetulan tadi ketika sedang browsing, ternyata ada sahabat yang telah menulis artikel dan mengupas mengenai salah satu simbol NAQS. Dan tulisan beliau saya hadirkan di sini sebagai penambah wawasan untuk semua siswa...

Namun perlu di ingat, ini hanyalah sebuah makna dari sejuta makna rahasia yang sebenarnya masih tersimpan erat di sisi Allah swt.... Oleh karena itu janganlah kita membatasi diri terhadap Rahmat & Karunia Allah swt. yang sesungguhnya tiada terbatas (unlimited)...

Allah swt berfirman :
“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Al-An’am: 59)

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah (ULUL ALBAB) yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).( QS. Al Baqarah 2:269 )

Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."( QS. Al Baqarah 2:32 )

HIZIB KAMA-IN
By. Ki Dalang Cipto Kawedar

Hizib ini merupakan salah satu jabar sirr dari pola KAF HA YA ‘AIN SHOD—HA MIM ‘AIN SIN QOF, mengandung energy ruhaniyyah yang luar biasa, berfungsi sebagai sarana Mahabbah, Miftah Al-Adyan, Mendatangkan seseorang dari kejauhan, pembuka rizki, penolak bala, mengisi semua ilmu di alam semesta, mengobati, memproteksi apapun, mengisi ilmu ke benda/orang, wasilah menundukkan seseorang. dll.

HURUF NURANIYYAH
Ulama’ membagikan huruf-huruf hijaiyyah kepada 2 jenis huruf yaitu Huruf Nuraniyyah (gemerlapan/kilauan) dan Huruf Zulmaniyyah (kegela-pan / kesuraman). Huruf Nuraniyyah sebanyak 14 huruf yaitu Sod, Ra’, Alif, Tho’, ‘Ain, Lam, Ya’, Ha, Qaf, Nun, Mim, Sin, Kaf dan Ha’. Manakala bagi 14 huruf lagi merupakan huruf-huruf Zulmaniyyah.

Uraian untuk susunan huruf-huruf berikut :
 • Kaf- Ha’- Ya- ‘Ain- Shod
 • Ha- Miim- ‘Ain- Sin- Qaf
Huruf Kaf : Rahasia nya terbuka tabir.
Huruf Kaf ini bermakna kamalan. Kata kamalan berasal dari kata kamila-yakmalu-kamalan. Pada surah Al-Maidah 5:3, didalamnya terdapat kata berhuruf Kaf, Miim dan Lam.

Firman Allah: Pada hari ini akmaltu (Aku sempurnakan) untuk kamu agama mu dan telah Aku cukupkan kepada mu nikmat Ku dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagi mu.

Menariknya ayat ini diturunkan pada saat umat Islam merayakan Aidil Adha/Hari Raya Haji.

Huruf Ha’ : Rahasianya bermaksud Jiwa Keillahian yang keluar dari paru-paru sebagai ungkapan tasbih dan tahmid yang dia yakini bahwa dirinya dari Dia Al-Huwa, bermula diatas Al-Huwa dan berakhir pada Al-Huwa. Huruf Ha’ ini bermakna hidayatan. Kata akar terdiri dari huruf Ha’, Dal dan Ya. Maknanya berkisar pada dua hal:
 1. Pertama, Tampil kedepan memberi petunjuk, dari sini lahir kata hadiy yang bermakna penunjuk jalan kerana ia tampil kedepan.
 2. Kedua, menyampai dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hadiah yang berarti penyampaian sesuatu dengan lemah lembut. Pengantin perempuan dinamai al-hadiyu kerana keluarga menghantarnya kepada suami dengan lemah lembut. Dari akar kata yang sama juga lahir kata al-hadiyu ialah ‘ternakan’ yang dipersembahkan ke Kaabah sebagai tanda pendekatan diri kepa-da Allah dan untuk memohon kasih sayang-Nya.
Huruf Ya : Rahasia nya Hati Rasulullah yakni hati yang mampu untuk menampung seluruh isi alam. Huruf Ya bermakna Yaqinan artinya keyakinan. Yakin adalah sifat ilmu diatas makrifat.

Huruf ‘Ain : Rahasia nya Hakikat Ujud. Ia asal segala yang ada. Huruf ‘Ain bermakna ‘Ilman. Kata ‘ilman berasal dari kata ‘alima-ya’lamu-’ilman. Ilmu berarti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Bahasa Arab meng-gunakan semua kata yang tersusun dari huruf-huruf ‘Ain, Lam dan Miim dalam berbagai bentuknya untuk menggambarkan sesuatu dengan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Allah SWT dinamai ‘Alim kerana pengetahuan Nya yang amat jelas sehingga terungkap segala-galanya.

Huruf Shod : Rahasia nya keteguhan ilmu Arifbillah.
Huruf Shod bermakna Shabran. Kata Shabran berasal dari kata shabara-yashbiru-shabran yang maknanya adalah kesabaran. Firman Allah : “Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi kerana kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan salam dida-lamnya”.

Huruf Ha : Rahasia nya pengisian alam dengan keindahan.
Huruf Ha bermakna Hikmatan. Kata yang menggunakan huruf Ha, Kaf dan Miim ini berkisar maknanya pada ‘menghalangi’. Memilih perbuatan terbaik dari dua hal yang burukpun dinamai hikmah dan pelaku nya dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat dalam penilaian dan dalam pengaturan Nya, dialah yang hakim.

Firman Allah : Allah menganugerahkan al-hikmah. Dan barang-siapa yang dianugerahkan al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengam-bil pelajaran. (Al-Baqarah 2:269)

Huruf Miim : Rahasia Tauhid. Rahasianya damai.
Huruf Miim bermakna maghfiratan. Kata maghfiratan berasal dari kata ghafara-yaghfiru-ghafran-ghufranan-maghfiratan. Kata ghafara berarti menutupi sesuatu dan mengampuni dosa, yakni penutupan dosa-dosa karena kemurahan dan anugerah Allah. Huruf Miim juga bermakna mata’an yang maknanya kesenangan.

Huruf ‘Ain : rahasia nya hakikat ujud.
Huruf ‘Ain juga bermakna ‘Afwan. Kata ini berasal dari kata ‘afa-ya’fu-’afwan. Kata yang terdiri dari huruf ‘ain, fa’ dan wauw. Dari sini lahir kata ‘afwu yang juga diartikan menutupi, bahkan dari rangkaian tiga huruf ini juga lahir makna terhapus atau habis tiada berbekas.

Huruf Sin : Rahasia nya Allah diatas arasy ujud.
Huruf Sin bermakna salamatan. Kata salamatan berasal dari kata salima-yaslamu-salamatan, yang maknanya keselamatan. Terdiri dari huruf sin, lam dan miim maknanya berkisar kepada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Allah memberi salam kepada hamba-hamba-Nya disurga kelak. Surah Yaasin 36:58 : Salam sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Huruf Sin juga bermakna sa’adatan yang berasal dari kata sa’ida-yas’adu-sa’adatan yang bermakna kebahagian dan keberuntungan.

Huruf Qaf : Rahasia nya penerimaan curahan keyakinan.
Huruf Qaf bermakna qurban. Qurban berasal dari kata qaruba-yaqrubu-qurban-qurbanan yang bermakna kedekatan. Huruf Qaf bermakna qana ‘atan. Berasal dari qani’a-yaqna’u-qana’an-qana’atan yang secara bahasa bermakna rela atau suka menerima yang dibagikan kepadanya.

Wallahu A'lam...
Makna Simbol Kaf Haa Yaa 'Ain Shod Makna Simbol Kaf Haa Yaa 'Ain Shod Reviewed by Edi Sugianto on 11.48 Rating: 5

2 komentar:

 1. Pak, sekarang setiap buka website bapak ada musiknya mohon info kegunaannya

  BalasHapus
 2. Itu Musik Rileksasi & Meditasi.........
  Agar bisa membaca dengan rileks..
  Dan langsung masuk ke dalam hati........
  he..he..he...

  BalasHapus


kelas Gendam Online
Diberdayakan oleh Blogger.